اختتامیه جشنواره نقالان کوچک با اعلامی اسامی برندگان

ماندگارى یک ملت را باید در سیر تاریخى آن جستجو کرد چرا که تجربه تاریخى میتواند آینده ساز آن ملت باشد.

بخشى از بیانیه ى هیئت داوران سومین دوره جشنواره  آواى صلح نقالان کوچک
هیئت داوران این دوره از جشنواره
آقاى سیاوش طهمورث: بخش شاهنامه خوانى
آقاى ابوالفضل ورمزیار: بخش نقالى
آقاى هوشنگ مرادى کرمانى: بخش قصه گویى و داستان نویسى
خانم شبنم قلى خانى: بخش نمایش
خانم فرزانه محجوبى، آقاى محمد بنى اسدى و آقاى سید امیر سقراطى: بخش نقاشى

اعلام تایج سومین دوره جشنواره بین المللى  آواى صلح  نقالان کوچک
بخش اول  قصه گویى :
تقدیر و اهداى تندیس به
بارین شاهسوند ٨ ساله از کهکیلویه و بویراحمد
مریم مهربان ١۴ ساله از تهران

اعلام نتایج سومین دوره جشنواره بین المللى  آواى صلح  نقالان کوچک
تقدیر و اهداى تندیس از  خلاقیت ویژه :
سورنا نصیر زاده ۵ ساله از شهریار براى استفاده از ساز اکوستیک و همراهى آن با شاهنامه خوانى
نیما آبوذرفر ١٠ ساله از تهران در بخش استفاده از جلوه هاى ویژه و داستان پردازى

اعلام نتایج سومین دوره جشنواره بین المللى  آواى صلح  نقالان کوچک
هیئت داوران لوح تقدیر خود را به
همراه تندیس به مدرسه اندیشه چابهار و مهد کودک ترانه مهر هشتگرد تقدیم میکند.

اعلام نتایج سومین دوره جشنواره بین المللى  آواى صلح  نقالان کوچک
تقدیر و اهداى تندیس به
رتبه اول نادر رسولى ١٠ ساله از تهران
رتبه دوم برادران کوشا و فعال بامداد و نیک آهنگ رضایى
رتبه سوم امیرعلى رحمانى ۵ ساله از قزوین، تینا ناصرى ۵ ساله از هشتگرد و زهرا فرهادى
تقدیم مى شود.

توسعه: وبتات

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت سفیران صلح و دوستی محفوظ می باشد